CуперОкна 7 cборка 22

Устранена проблема с непроведением накладной на перемещение материалов со склада на склад.